blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Ahmadie Nazila

Nieuw bestuur Werkgroep Caribische Letteren

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft de Werkgroep Caraïbische Letteren afscheid genomen van een aantal bestuursleden van het eerste uur en een nieuw bestuur gekozen. read on…

Negerverdriet

door Nazila Ahmadie

Negerverdriet is een term die vaak gebruikt werd door de schrijver en schilder Edgar Cairo ter aanduiding van het koloniale stempel op het bestaan van een zwarte persoon.

Edgar Cairo definieerde het ‘negerverdriet’ of ‘bestaansverdriet’ als de eeuwige vloek die op de zwarte persoon rust: het gebrek aan eigenwaarde en zelfvertrouwen, en het fatalisme van het leven, dat de zwarte mens dwingt tot distantie van alles en iedereen als een schild om zichzelf te beschermen. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter