blog | werkgroep caraïbische letteren

Surinamer(s) voor jihad naar Syrië

Neutraliteit Suriname moedwillig overboord gezet

Zeker één Surinamer en vermoedelijk nog drie andere landgenoten, zijn de vorige maand na vooraf aanzienlijk geradicaliseerd te zijn door de uit Nederland afkomstige en in Suriname geboren imam M.I., naar Nederland vertrokken met als eindbestemming Syrië. De Surinamer R.N. van Hindostaanse komaf en de drie andere voormelde personen, zijn naar Syrië om zich aan te sluiten bij de Islamitische Staat (IS) die een verbeten strijd levert in dat land.

 

 

Op 21 maart j.l. vertrok R.N. naar Nederland en liet daarbij zijn vrouw en twee kinderen achter. Naar verluidt heeft de imam M.I., die afkomstig is uit Commewijne en thans in Nederland woonachtig is, er zeer intensief werk van gemaakt om belijders van de islam hier te ronselen en ze dusdanig te radicaliseren om aan de strijd in Syrië en misschien ook wel andere landen in dat gebied deel te nemen.
Onder de drie overige landgenoten die ook naar Syrië zouden zijn vertrokken, beschikt onze justitie naar verluidt over onvoldoende informatie. Het zou gaan om een Hindostaan en twee Surinamers van Javaanse afkomst. R.N. zou voor zijn vertrek richting Nederland telefonisch hebben doorgegeven, dat hij met nog twee geloofsgenoten naar het buitenland vertrekt. Inmiddels is het ons bekend dat de justitie zich zeer intensief over deze kwestie buigt en dat ze ook haar kennis heeft gedeeld met verschillende inlichtingendiensten lokaal en intenationaal. Het gaat om een zeer heikele kwestie die Suriname op een ongewenst wijze in een zeer moeilijk vaarwater heeft gebracht. Al enige tijd worden er verwijten door buitenlandse organisaties en media aan Suriname gemaakt, dat wij de mogelijkheid bieden aan terroristische organisaties om vanuit ons grondgebied bepaalde fnuikende activiteiten te ontplooien. Recentelijk werd in een rapport dat in de V.S. werd gepubliceerd, glashard gesteld dat Suriname een perfect voorbeeld van een volledig gecriminaliseerde staat is . Het is ons niet bekend of de voormelde imam M. I ., die thans de Nederlandse nationaliteit heeft en zijn actviteiten vanuit een gebedshuis te Kwatta ontplooit, momenteel nog in ons midden vertoeft.

[uit: De West , 13 april 2017]

on 15.04.2017 at 17:43
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter