blog | werkgroep caraïbische letteren

Suriname is het meest onbeschaafde en het meest onfatsoenlijke land

door Cynthia Mc Leod

Mijn goede vriend Pim de la Parra schrijft een column in de Ware Tijd en een poosje geleden schreef hij er één getiteld: ‘Schaamte’. Pim en ik zijn min of meer tijdgenoten en we bezochten exact dezelfde scholen, dus alles was zo herkenbaar. Van de zo zeer verlangde berlinerbol met guavejam van Bolleman op de Hendrikschool tot het minderwaardigheidsgevoel dat je werd aangepraat door sommige Hollandse leraren op de AMS destijds, omdat Suriname een achtergebleven gebied was en wij maar domme derdewereld-landbewoners. We zijn nu een onafhankelijk land, maar… bij mij wordt dat gevoel van schaamte alleen maar groter.

 

Ja, ik schaamde me diep (en nog steeds) toen ik een poosje geleden de minister van Financiën in De Nationale Assemblee hoorde betogen dat Huize Betheljada en Arya Dewaker-kinderhuis geen subsidie krijgen omdat ze al “genoeg geld op hun bankrekening hebben”. Een welbekende uitspraak is deze: ‘Men kan het niveau van beschaving en fatsoen van een land en volk aflezen aan de wijze waarop de overheid van dat land omgaat met mensen die, om wat voor reden dan ook, niet voor zich zelf kunnen zorgen’.

Uitgaande van deze redenering is Suriname het meest onbeschaafde en meest onfatsoenlijke land! Want wat gebeurt er van overheidswege voor mensen die door omstandigheden niet voor zichzelf kunnen zorgen? Niets! Helemaal niets! Is er een overheidsinstelling waar mensen met beperkingen worden verzorgd en gevoed, zodat ook zij een menswaardig bestaan hebben? Nee! Is er een overheidsinstelling waar ouderloze kinderen worden verzorgd, gevoed en opgevoed zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot eerzame burgers? Nee!

Gelukkig zijn er individuen en particuliere organisaties die zich wel het lot van deze mensen aantrekken en die er van alles aan doen om hun medemens op te vangen, bij te staan, voeden en verzorgen. Om aan de financiën hiervoor te komen, offeren deze mensen zelf veel, moeten zij zich vaak in bochten wringen, moeten ze van alles bedenken en niet zeldzaam soms ware bedeltochten maken. In het verleden waren er regeringen die wel beseften dat de Surinaamse overheid in deze schromelijk tekort schoot en die besloten dan ook om van overheidswege iets bij te dragen.

Dat werd die subsidie! Heel klein, slechts SRD 0,90 per dag per kind, net genoeg voor dagelijks één droog broodje. Dit minieme bedrag aan subsidie is een RECHT, geen aalmoes van de minister van Financiën. Net zoals elke ouder in dit land, (arm of rijk) recht heeft op kinderbijslag voor kinderen van nul tot en met achttien jaar, zo heeft elk kindertehuis RECHT op deze kleine subsidie, die ze eigenlijk niet eens zouden moeten vragen, maar die ze automatisch maandelijks of per kwartaal MOETEN ontvangen. Maar de minister van Financiën, zelf een man met een buitengewoon RIANT salaris, besliste anders. Hij is van mening dat de kindertehuizen geen subsidie nodig hebben omdat ze al genoeg geld hebben op hun rekening.

Suriname schijnt kampioen te zijn in het maken van verkeerde keuzes. Eén zo’n verkeerde keuze was in 2010 toen de nieuw aangetreden regering ervoor koos om een financieel ‘deskundige’ Surinamer naar huis te halen om hier de president van de Centrale Bank te zijn voor een maandsalaris van SRD 85.000, toen ruim 20.000 US dollar. Was dit maar niet gebeurd, dan was waarschijnlijk die 1,5 miljard niet ‘verdampt’ en dan waren we nu niet in een bodemloze put van schulden door al die leningen waarvoor we alleen aan rente per jaar een half miljard moeten betalen. Was dit maar niet gebeurd, dan hadden we in ieder geval een besparing gehad van SRD 85.000 per maand die we zeker onder de kindertehuizen hadden kunnen verdelen, wat een zeer goede besteding zou zijn geweest.

Schaamte voelde ik en voel ik nog steeds! Maar wie weet, misschien kan dat verminderen. ‘t Zal zeker verminderen wanneer ik in de assemblee de minister van Financiën hoor betogen dat hij AFZIET van zijn riante salaris. Hij heeft het immers niet nodig, want hij heeft vast genoeg geld op zijn bankrekening!!!.-.

[verschenen onder de titel ‘Schaamte’ in DWTonline.com 2017/07/13 in de rubriek Ingezonden]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter