blog | werkgroep caraïbische letteren

Persverklaring Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede & Stichting 8 december 1982

De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede en de Stichting 8 december 1982 hebben kennisgenomen van het maatschappelijk initiatief van bisschop Karel Choennie. Dit initiatief richt zich op het garanderen van rust en vrede in de samenleving, indien in het 8 decembermoorden strafproces, de hoofdverdachte, tevens president van de republiek Suriname en overige verdachten, schuldig zou worden bevonden c.q. zou worden veroordeeld tot gevangenisstraf.
Onze organisaties wensen te benadrukken dat het RK Bisdom Suriname, in de persoon van bisschop Choennie, altijd in woord en daad het rechtvaardig streven van de 8 december nabestaanden om berechting van de verdachten heeft ondersteund. De bisschop heeft immers, recent publiekelijk wederom aangegeven dat het 8 decemberstrafproces door moet gaan, en “niemand kan interveniëren in een lopende rechtszaak”.
Onze mensenrechtenorganisaties wijzen erop dat berechting niet gelijk staat aan bestraffen, immers recht maakt het ook mogelijk voor verdachten die onschuldig zijn, hun naam te zuiveren.
Uit mediaberichten hebben onze organisaties begrepen dat de hoofdverdachte, maar dan in zijn hoedanigheid van president, gesteld heeft dat hij ingenomen is met het initiatief van de bisschop, welk initiatief volgens de hoofdverdachte gericht is op verzoening, nadat het 8 decembermoorden strafproces is stopgezet.
Onze organisaties wensen te benadrukken dat stopzetten van het 8 decembermoorden strafproces, onder geen enkele omstandigheid een optie is. Onze organisaties zien berechting van de verdachten dan ook als de enige en hoogste prioriteit.
Onze organisaties hebben tevens uit mediaberichten begrepen dat de hoofdverdachte de bisschop heeft voorgehouden dat hij vreest voor onrust en geweld indien het strafproces eindigt in een veroordeling van de hoofdverdachte. Onze organisaties zijn van mening dat indien de hoofdverdachte zulks inderdaad gesteld heeft, dit een onacceptabele intimidatie is en onze organisaties wijzen er met nadruk op dat het juist de grondwettelijke plicht van de regering is, de rechtstaat te beschermen en onwettig geweld te voorkomen of te neutraliseren. Onze organisaties vinden het ontoelaatbaar en een ernstige aanval op de onafhankelijke rechterlijke macht en de rechtsstaat, dat de regering van de president/hoofdverdachte onder dreiging van geweld, stopzetting van het 8 december strafproces wil afdwingen.
Tenslotte spreken onze organisaties hun vertrouwen uit in de integriteit van bisschop Choennie en blijven wij de verdere ontwikkelingen rond zijn initiatief met belangstelling volgen.
Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede Stichting 8 december 1982
Mw. Betty Goede, Sunil Oemrawsingh

 

Monsigneur Karel Choennie overhandigt een exemplaar van zijn vastenbrief voor 2017 en een exemplaar van de encycliek van Paus Franciscus aan president Desi Bouterse, terwijl vicaris-generaal Esteban Kross toekijkt. Foto: Kabinet v/d president

Bisschop Choennie en Bouterse praten over strafproces
PARAMARIBO – RK-bisschop Karel Choennie heeft woensdag in het Presidentieel Paleis een onderhoud gehad met president Bouterse in verband met het 8 Decemberstrafproces. Het gesprek is onderdeel van een reeks gesprekken die de bisschop voert met personen en groepen die betrokken (geraakt) zijn bij het strafproces, staat in een gezamenlijke verklaring van het bisdom en het kabinet van de president.

Tijdens deze gesprekken wil Choennie luisteren naar deze personen “en zich laten informeren over hun standpunten”. Choennie werd vergezeld door pater Estaban Kross, die vicaris generaal is van het bisdom “De bisschop wenst vanuit zijn herderlijk ambt zich dienstbaar te stellen aan een proces, dat zich vooral in het belang van de totale samenleving, richt op rust, harmonie en vrede in ons land”, aldus de veklaring.

Bij deze gelegenheid heeft monseigneur Choennie aan de president een exemplaar van zijn vastenbrief 2017 aangeboden, evenals een exemplaar van de encycliek ‘Laudato si’ van paus Franciscus. De encycliek gaat over de zorg voor de aarde, ‘ons gemeenschappelijk huis’.

 

[uit de Ware Tijd, 01/03/2017]

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter