blog | werkgroep caraïbische letteren
1
 

Niemand hoeft bang te zijn voor Papiamentu

door Jeroen Heuvel

 

Niemand hoeft bang te zijn voor Papiamentu, stel ik ouders en leerlingen gerust, als reactie op de opinie van Fred de Haas, geplaatst in het Antilliaans Dagblad van woensdag 22 maart 2017, getiteld “Wie is bang voor Papiaments?”, waarin De Haas een brief van Frans Teitler aanhaalt (klik hier).

Een bloemetje voor Fred de Haas

 

De opinie bestaat uit twee delen: een korte inleiding van Fred en een aan Fred gerichte brief, geschreven op diens verzoek, van de hand van Frans. Fred zijn deel beslaat een halve kolom en dat van Frans tweeëneenhalve. Uit de inleiding blijkt dat Fred gekozen heeft voor de titel “Wie is bang voor Papiaments?” en hij geeft voor deze keuze het volgende argument: “omdat het voor iedereen duidelijk is dat er mensen zijn die voor hun schoolgaande kinderen reden hebben om het Papiaments te vrezen. En dan bedoel ik niet de taal, maar degenen die – onnadenkend – de taal gebruiken om kinderen uit te sluiten.” Slik. Zo; heeft u deze zin, net als ik, meerdere keren moeten lezen?

Ik gun iedereen zijn mening, maar ik bestrijd drogredenen en foute argumenten. Ik zal binnenkort eens een beschouwing, in het Papiamentu, schrijven over de vraag of Papiamentu wel als verplicht vak bij het eindexamen havo/vwo thuishoort, maar in deze reactie wil ik een nep-argument in het artikel van De Haas en de brief van Teitler weerleggen. Zij schrijven dat je een toelatingstoets voor Papiaments moet doen en dat je hier een voldoende voor moet halen, net als voor de efo-toets voor Nederlands en rekenen; dat klopt deels, want je kan wel degelijk vervolgonderwijs genieten, zonder voor alle drie toetsen een voldoende te scoren, maar vooruit, in dit geval gaat het over havo/vwo als vervolgonderwijs en daarvoor geldt deze voorwaarde. Vervolgens schrijven ze dat je ook een voldoende moet halen voor het eindexamen, “geen voldoende voor Papiaments, dan geen diploma, hoe hoog je cijfers voor de andere vakken ook zijn.” Dit is lariekoek, hiermee boezem je de niet-beter-wetende lezer angst in, op een ongefundeerde manier. Je kunt namelijk wel gewoon met twee onvoldoendes slagen voor havo/vwo, ook al moet je dan aan enkele voorwaarden voldoen. Het staat in het landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. van 2008 en 2009 in hoofdstuk 2, paragraaf 4, artikel 35 en 36, in juridische taal geschreven. In mijn woorden staat er het volgende. Je mag een 5 en een 4 als (afgerond) eindcijfer hebben mits, ten eerste, je voor de andere vakken een voldoende hebt en het gemiddelde van alle eindcijfers minimaal een 6,0 (dit is niet een afgerond cijfer) is, ten tweede, je slechts één 5 als eindcijfer hebt voor het trio Nederlands, Engels en wiskunde – hier zit Papiamentu dus niet bij – en, ten derde, je voor alle vakken op het Centraal Examen gemiddeld ten minste een 5,5 (onafgerond) moet hebben gescoord.

Waarom heeft De Haas geen kritische kanttekening geplaatst bij dit non-argument van Teitler? Als je als schrijver van een opiniërend stuk geen afstand neemt van of opmerking plaatst bij degenen die je citeert, als je dus niet een beschouwend stuk schrijft met verschillende meningen met als doel de lezer naar aanleiding van die meningen en argumenten een eigen oordeel te laten vellen, dan ben je als schrijver verantwoordelijk voor de inhoud van je opinie, dan ben je het eens met degenen die je aanhaalt.

 

Jeroen Heuvel

Waarom beweert De Haas dat er mensen zijn die Papiamentu gebruiken om kinderen uit te sluiten? Welke kinderen bedoelt hij? Kinderen die het niveau van havo niet hebben of aankunnen? Kinderen die uit een buitenland komen en de taal van hun nieuwe land op school moeten aanleren? Ik snap het niet goed, als een leerling uit Venezuela naar Curaçao vlucht, zal zij of hij zo snel mogelijk voor school Nederlands moeten aanleren, en, of Papiamentu. Dit gebeurt over de hele wereld, met alle migranten.

Jammer dat een groot liefhebber van het Papiamentu, want dat is ex-docent Fred de Haas, zijn gehoor zand in de ogen strooit; angst voor een onvoldoende voor een examenvak is nergens voor nodig. Rustig maar, niemand hoeft bang te zijn voor Papiamentu.

 

[In kortere versie verschenen in het Antilliaans Dagblad van 1 april 2017.]

1 comment to “Niemand hoeft bang te zijn voor Papiamentu”

  • Correctie: ik heb de brief van Frans Teitler doorgegeven. Dat betekende niet dat ik alles wat erin stond onderschreef. Dat is inmiddels uit zijn – overigens correcte – antwoord wel duidelijk geworden.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter