blog | werkgroep caraïbische letteren

Nederlandse universiteiten: Veel alfa-studies van laag niveau

Van de 212 Nederlandse opleidingen in de geesteswetenschappen zijn er 26 onder de maat, vindt de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Vooral in de eindfase, bij de beoordeling van de scripties, schieten studies zoals geschiedenis en communicatie- en informatiewetenschappen tekort.

 

De Universiteit Maastricht scoorde het slechtst met zes onvoldoendes. Utrecht, Amsterdam en Groningen kregen er ieder vier, de Vrije Universiteit Amsterdam drie en Leiden twee.

De opleidingen hebben een herstelplan ingediend, dat door de NVAO is goedgekeurd. Ze hebben twee jaar de tijd gekregen om hun opleiding op het vereiste niveau te brengen.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie is opgericht door de Vlaamse en Nederlandse overheid en heeft tot taak een deskundig en objectief beeld te geven van het hoge onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

Verontrustend
Het oordeel over de bachelor- en masteropleidingen kwam tot stand na een bezoek van zeven visitatiecommissies, die bestaan uit onafhankelijke en deskundige leden. De opdracht komt van het ministerie van Onderwijs of van de universiteit zelf.

Voorzitter Anne Vlierman van de NVAO vindt het grote aantal opleidingen dat een onvoldoende scoort zorgwekkend. In het Radio 1 Journaal zei dat de opleidingen vooral het eindniveau niet goed bewaken. Daardoor komt het volgens hem voor dat studenten te gemakkelijk met een diploma de universiteit verlaten.

De opleidingen in de sector geesteswetenschappen trekken jaarlijks 6000 nieuwe studenten. Het totaal aantal studenten is 30.000. Driekwart van de opleidingen is als voldoende beoordeeld, 10 procent als goed en 13 procent als onvoldoende.

 

Hieronder de lijst van 26 als onvoldoende beoordeelde studies.

 

Nr. Sub
cluster

Instelling

Bachelor
Master

Opleiding

Downloads

1 CIW/M EUR

M

Mediastudies besluitrapport

herstelplan

2 Gesch LEI

B

Geschiedenis besluitrapport

herstelplan

bijlagen

3 T&L LEI

B

Engelse Taal en Cultuur besluitrapport

herstelplan

4 K&C RU

B

Algemene Cultuurwetenschappen besluitrapport

herstelplan

5 Gesch RUG

B

Geschiedenis besluitrapport

herstelplan

6 Gesch RUG

M

Geschiedenis besluitrapport

herstelplan

7 Gesch RUG

B

Internationale Betrekkingen
en Intern. Organisatie
besluitrapport

herstelplan

8 Th&R RUG

B

Religiewetenschappen (tot 01-09-2014: Godsdienstwetenschap) besluitrapport

herstelplan

9 CIW/M UM

M

Mediastudies besluitrapport

herstelplan

10 Gesch UM

M

European Public Affairs besluitrapport

herstelplan

11 Gesch UM

B

European Studies besluitrapport

herstelplan

12 Gesch UM

M

Europese Studies besluitrapport

herstelplan

13 K&C UM

B

Cultuurwetenschappen besluitrapport

herstelplan

14 K&C UM

M

Kunst- en Cultuurwetenschappen besluitrapport

herstelplan

15 CIW/M UU

B

Communicatie- en Informatie-wetenschappen besluitrapport

herstelplan

16 CIW/M UU

M

Media Studies besluitrapport

herstelplan

17 Gesch UU

B

Geschiedenis besluitrapport

herstelplan

18 T&L UU

B

Keltische Talen en Cultuur besluitrapport

herstelplan

19 Arch UvA

B

Archeologie en Prehistorie besluitrapport

herstelplan

20 CIW/M UvA

M

Mediastudies (90) besluit
rapport
herstelplan
21 K&C UvA

B

Algemene Cultuurwetenschappen besluitrapport

herstelplan

22 K&C UvA

B

Theaterwetenschap besluitrapport

herstelplan

23 Th&R UvT

M

Theologie & Religiewetenschappen besluitrapport

herstelplan

24 K&C VU

B

Media, Kunst, Design
en Architectuur
besluitrapport

herstelplan

25 T&L VU

B

Literatuur en Samenleving besluitrapport

herstelplan

26 Th&R VU

B

Religiewetenschappen (tot 01-09-2014: Religie en Levensbeschouwing) besluitrapport

herstelplan

 

 

[van NOS.nl, 24 juni 2014]

 

Zie ook dit commentaar van Marc van Oostendorp

natte was

on 25.06.2014 at 10:38
Tags:

1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter