blog | werkgroep caraïbische letteren

Misbruik het verleden niet voor morele chantage

door Sander van Walsum

“Het geeft geen pas erop te wijzen dat Nederlandse slavenhandelaars werden bevoorraad door Arabieren en zelfs door Afrikanen. Dat de Nederlandse welvaart toch echt zijn origine vond in de handel met de landen rondom de Oostzee – de zogenoemde moedernegotie – en niet in de wingewesten. En dat slavernij en kolonialisme in de landen van de daders voortdurend ter discussie werden gesteld.”

Peter Stuyvesant, Willemstad, Curaçao; Peter Stuyvesant College – standbeeld; verwijderd; vernietigd [?] – foto © Victor Leent

Ooit woonde ik in een van de vele zeeheldenbuurten in Nederland. Aan de Van Galenlaan. Even verderop had je de Witte de Withstraat. Van de conduitestaat van de naamgevers had ik geen benul.
En na een studie geschiedenis heb ik dat nog steeds niet. Cornelis Evertsen, Jan van Galen, Witte de With: het zijn namen waarin persoonlijke herinneringen aan een jeugd resoneren. Dan denk ik aan zeepkistraces op een licht glooiend wegdek. Aan de weg naar school. Aan vriendjes die elders in de zeeheldenbuurt woonden. Maar niet aan de naamgevers zelf. En al helemaal niet aan de daden waarmee ze in andere tijden dan de onze de heldenstatus hebben verworven.

Lees hier de column op de website van de Volkskrant, 11 september 2017.

on 12.09.2017 at 7:07
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter