blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Lichtceremonie ter herinnering aan kerstboodschap

De Soefi Beweging Suriname heeft met een lichtceremonie de kerstboodschap weer even onder de aandacht van de mensen gebracht. Er is stil gestaan bij de idealen, boodschappen van de profeten uit de wereldreligies. Kerst en Oud op Nieuw, is de periode om te bezinnen: wat ik heb bereikt in het afgelopen jaar en wat wil ik nog meer wil bereiken, geeft moerid (Soefi leerling) Ananda Antonius aan. “Begin bij jezelf! Verlang ook naar iets, een goddelijk ideaal, houd dat vast en probeer het te realiseren.”

 

soefi

Soefi Beweging Suriname houdt een lichtceremonie tijdens de kerstviering. (Foto: Ranu Abhelakh)

De lichtceremonie was deel van de interreligieuze kerstviering zondagavond. De aanwezigen hebben aan het eind van de bijeenkomst allen kaarsen aangestoken en gedeeld en het lied ‘Ere zij God’ gezongen. Het was de vierde keer dat de organisatie de lichtceremonie hield. “Symbolisch om de mens eraan te herinneren dat wij het goddelijk licht ook in ons hebben. Want wij zijn deel van de Schepper.” De lichtceremonie wordt alleen met kerst gehouden, zegt Antonius, “De wijzen uit het Oosten zagen de ster, het licht en wisten er is iets bijzonders gebeurd. Duisternis bestaat alleen als er geen licht is. En dat licht zit ook in ons als mens.”

Volgens Antonius leven wij in een tijd van chaos, conflicten tussen landen, religies, personen, politieke partijen etc. Vanuit de media nemen mensen informatie hierover tot zich. Mensen houden zich constant hiermee bezig, en raken bevangen door zulke zaken die het geluk ontnemen. Zij lezen en worden boos, opstandig, raken bevreesd en geïrriteerd. “En dan gaan ze aan God vragen ‘waarom gebeurt dit?’ Alle profeten zeggen: ‘Het begint bij de mensen zelf. God doet dat niet’.”

Voorafgaand aan de lichtceremonie zijn grote kaarsen ontstoken voor elk van de zes grote wereldreligies: het Hindoeïsme, Boeddhisme, Zoroastrime, Christendom, Jodendom en de Islam. Een zevende kaars is aangestoken voor allen, bekend en onbekend aan de wereld die het licht van de waarheid hebben hooggehouden in de duisternis van de menselijke onwetendheid, zegt Antonius. Hierna zijn korte stukken gelezen uit de verschillende heilige geschriften over de essentie van idealen van toen, voor nu en de toekomst. Volgens Antonius had Moeder Teresa ook een ideaal, ze wilde andere helpen. Een ideaal, voornemen voor 2017 kan heel simpel zijn: vriendelijkheid, oprechtheid vergevingsgezindheid of verdraagzaamheid. “Veel wat door de Profeten aan ons is aangeleerd, begint bij ons zelf. Het vertrouwen in God moet er zijn, maar dat betekent niet dat wij moeten afwachten ‘ want god gaat ons helpen’.”

Het Universeel Soefisme omvat alle religies, en die bevatten één wijsheid. “Er is een schepper die de hele mensheid heeft geschapen.” Er zijn steeds profeten gestuurd wanneer mensen andere wegen bewandelden. “Omdat hij ons heeft geschapen, is er iets goddelijks van hem in ons. De stem in onszelf!” Religie wil zeggen dat jij je verbindt met de Schepper, zegt Antonius. In de loop van de mensheid heeft men godsdienst ingevoerd met regels.
De brenger van het Universeel Soefisme is de Indiase mysticus en musicus Hazrat Inayat Khan (1882-1927). De Soefi Beweging is vanaf 2001 ook actief in Suriname. Het Soefisme is geen godsdienst, benadrukt Antonius, alles draait om de individuele vrijheid binnen het spirituele. Hoe verhoud jij je als mens tot de Schepper.

[naar Starnieuws, 20 december 2016]

on 22.12.2016 at 17:24
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter