blog | werkgroep caraïbische letteren

Ketens en banden / Suriname en Nederland sinds 1600

Ketens en banden vertelt over de gedeelde geschiedenis van Suriname en Nederland aan de hand van voorwerpen uit de collectie van het Rijksmuseum: gezichten op suiker- en koffieplantages en luxe glazen om op de voorspoed van het bezit hiervan te drinken.

Jodensavanne,Suriname. Litho J.E. van Heemskerck van Beest naar G.W.C. Voorduin (1860); ontleend aan Buku – Bibliotheca Surinamica

Kaarten van Suriname waarop de veroveringen op de natuur of de strijd tegen de Marrons te zien zijn. Foto’s van de winning van goud en bauxiet die de latere exploitatie van het land tonen. Ketens en banden laat zien dat deze voorwerpen – en vele andere – ook het verhaal van de slaafgemaakten of de contractarbeiders vertellen. Zo krijgt de collectie van het Rijksmuseum een nieuwe betekenis. De vaak persoonlijke verhalen achter de voorwerpen gaan ook over de Surinamers die in de loop der eeuwen naar Nederland kwamen. Wie waren zij en wat bracht hen hier?

Ketens en banden is een boek over verovering en geweld, onderdrukking en menselijkheid, veerkracht en verbondenheid.

Ketens en banden maakt deel uit van de Landenreeks van het Rijksmuseum, waarin de gezamenlijke geschiedenis van Nederland en verschillende landen overzee wordt beschreven aan de hand van de collectie van het Rijksmuseum.

Eveline Sint Nicolaas, Ketens en banden; Suriname en Nederland sinds 1600. Nijmegen: Uitgeverij Van Tilt, 2017; ca. 248 pp./ verschijnt november 2017.

Eveline Sint Nicolaas

on 20.08.2017 at 9:21
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter