blog | werkgroep caraïbische letteren

Eerste wetenschappelijke Bacheloropleiding Nederlands

De Faculteit Humaniora (FdHum) van de Anton de Komuniversiteit begint op 1 oktober 2017 met de eerste wetenschappelijke Bacheloropleiding Nederlands. Het doel van de opleiding is tweeledig. De opleiding kan dienen als vooropleiding voor een Master Nederlands of als eindopleiding voor degenen die niet verder wensen te studeren. De Bacheloropleiding Nederlands is een vooropleiding voor de Masterstudie, want de opgedane kennis en vaardigheden tijdens deze opleiding stellen de student in staat een Masteropleiding Nederlands met succes te volgen.

Foto © Michiel van Kempen

 

Het Nederlands, de officiële taal van Suriname, is al vanaf 1876 na een onderwijsresolutie ook de instructietaal. Als gevolg hiervan ervaart de maatschappij een grote behoefte aan kennis van die taal. Opleidingen Nederlands moeten voorzien in deze behoefte. In Suriname wordt er Surinaams – Nederlands (SN) gesproken, een variant van het Nederlands, die in Suriname ontstaan is. Wetenschappelijke bestudering van het SN is tot nu toe slechts fragmentarisch, en niet structureel.

Standaardisatie

Wetenschappelijke studies Nederlands zullen moeten bijdragen aan een wetenschappelijk verantwoorde beschrijving van het SN. Dit zal moeten leiden tot standaardisatie van het eigene in het Nederlands. Standaardisatie van het Nederlands, dat tot nog toe de instructietaal is in voornamelijk het lager-, primair en secundair onderwijs in Suriname, zal vruchten afdragen in vooral het lager onderwijs. Een eigen Surinaamse norm van het Nederlands is niet alleen een bevestiging van een eigen identiteit, maar biedt de leerkracht ook een houvast, terwijl de leerling zichzelf kan herkennen in en door de taal.

Als eindopleiding voorziet het curriculum van de Bachelor Nederlands in een minor in communicatie wetenschappen die op de arbeidsmarkt gericht is, en aldus afgestudeerden van de opleiding bewapent met kennis en vaardigheden om als communicatiemedewerker emplooi te vinden bij het bedrijfsleven-, de overheid, en andere instituten.

Meerwaarde
Naast de onderzoeksvaardigheden bijgebracht in modulen van de onderzoeksleerlijn die geldt voor de gehele faculteit, zal de opleiding door haar onderzoeksprojecten nieuwe kennis over Taal- en Letterkunde in Suriname beschrijven en vastleggen, en zo het curriculum van de opleiding aanpassen aan veranderingen in de maatschappij.
Voorts zal de opleiding met haar onderzoeksprojecten in het bijzonder bijdragen aan verdere ontsluiting en beschrijving van Surinaamse talen, inclusief het SN, op alle niveaus van taalbeschrijving. Dit zal mede bijdragen aan standaardisering, de formele erkenning, van Surinaamse talen.

Om informatie over de opleiding te verstrekken en van gedachte te wisselen met geïnteresseerden en aanstaande studenten, organiseert de FdHum op 29 augustus een opendeurdag in de University Guesthouse.

[van Starnieuws, 25 augustus 2017]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter