blog | werkgroep caraïbische letteren

DNA-voorzitter ontvangt De zee van Suriname

De voorzitter van De Nationale Assemblée(DNA), Jennifer Geerlings–Simons, heeft op woensdag 10 mei het boek De zee van Suriname in ontvangst genomen. Het boek van de auteur Marijke N. de Boer, is overhandigd door Monique Pool, directeur van Green Heritage Foundation Suriname (GHFS).

 

De Atlantische Oceaan bij Weg naar Zee, Suriname. Foto © Michiel van Kempen

Simons zegt dat dit boek goed aansluit op de wet Maritieme Zone. Er is in het boek onder andere informatie te vinden over het belang van de oceaan, hoeveel zee Suriname heeft en de bedreigingen van zeeschildpadden.

In het voorwoord staat het volgende:

De planeet Aarde is een heel bijzondere planeet, omdat het ons thuis is. Het was pas in de jaren zestig van de vorige eeuw, dat wij als mensen de Aarde van veraf konden zien, vanuit de ruimte toen de eerste ruimtevaarders hun reizen maakten naar de maan.

Hoewel wij al wisten dat de Aarde voor een groot deel bedekt is met water, konden wij dat nu ook voor het eerst zien in de legendarische “Blue Marble” (blauwe knikker).

Vandaag weten wij meer over onze Blauwe Planeet en dit unieke kenmerk van onze planeet: de oceaan. Kennis over de oceaan vormt geen onderdeel van het onderwijscurriculum in Suriname. Toch is deze kennis essentieel, zodat wij beter kunnen begrijpen hoe de oceaan invloed heeft op ons en wij invloed hebben op de oceaan.

Dit boekje is een aanreiking naar die leerkrachten die iets meer willen leren over dat deel van de oceaan dat grenst aan de Surinaamse kust en waarnaar wij meestal verwijzen als de Surinaamse zee.

Als model voor wat dat kennisniveau zou moeten zijn wordt verwezen naar het oceaancurriculum ontworpen in de Verenigde Staten van Amerika. Hierin worden zeven principes onderwezen en de daaraan gerelateerde concepten:

1. De aarde heeft één oceaan met veel karakteristieken;
2. De oceaan en het leven in de oceaan vormen de kenmerken van de aarde;
3. De oceaan heeft een belangrijke invloed op het weer en het klimaat;
4. De oceaan heeft de aarde bewoonbaar gemaakt;
5. De oceaan ondersteunt een grote diversiteit aan leven en ecosystemen;
6. De oceaan en de mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden;
7. De oceaan is grotendeels onontdekt.

De Surinaamse zee is ook nog steeds grotendeels onontdekt, alhoewel wij in de afgelopen jaren steeds meer hebben geleerd over dit deel van de oceaan en het grote mariene ecosysteem van het Noord-Braziliaans Continentaal Plat (NBSLME) waar de Surinaamse zee binnen valt.

Onze stichting probeert met dit boekje waarbij wij een kijkje nemen in de Surinaamse zee door de ogen van mariene bioloog Marijke de Boer en haar partner Jim Saulino een begin te maken met het bijeenbrengen van de kennis over de Surinaamse zee”, aldus het voorwoord van Pool, directeur GHFS.

[van GFC Nieuws, 11 mei 2017]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter