blog | werkgroep caraïbische letteren
Categorie: Religie

Mijlpaal in de structurele renovatie van Batavia

Per september 2016 is een nieuw bestuur aangetreden van de Stichting Devotie Petrus Donders, gevestigd te Paramaribo. Dit nieuw bestuur is reeds geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor het structureel renoveren van Batavia als bedevaartsoord, waarmee inmiddels een aanvang is gemaakt. De nieuwe opzet zal ervoor zorgen dat deze heilige en historische plaats, waar Zalige Petrus Donders zijn leven in dienst stelde van de melaatse bewoners, verder wordt behouden voor de samenleving en voor het R.K. Bisdom. lees verder…

Boeken over Schabel en Putman gepresenteerd

Op 9 november 2016 werden aan de Dr Moises da Costa Gomez Universiteit van Curaçao twee nieuwe boeken gepresenteerd door de Algemene Faculteit van de Universiteit van Curaçao. De boeken zijn belangrijk voor de lokale geschiedenis: W. Rutgers, Michael Joannes Alexius Schabel S.J. – missionaris op Curaçao (1704-1713) en W. Rutgers (Red.), M. Coomans-Eustatia, H. Coomans, E. Echteld, A. Lampe, R. Severing, C. Weijer, Jacobus Putman Godsdienst, taal en onderwijs op Curaçao in de negentiende eeuw. Curaçao: FPI/UoC . lees verder…

Lichtceremonie ter herinnering aan kerstboodschap

De Soefi Beweging Suriname heeft met een lichtceremonie de kerstboodschap weer even onder de aandacht van de mensen gebracht. Er is stil gestaan bij de idealen, boodschappen van de profeten uit de wereldreligies. Kerst en Oud op Nieuw, is de periode om te bezinnen: wat ik heb bereikt in het afgelopen jaar en wat wil ik nog meer wil bereiken, geeft moerid (Soefi leerling) Ananda Antonius aan. “Begin bij jezelf! Verlang ook naar iets, een goddelijk ideaal, houd dat vast en probeer het te realiseren.” lees verder…

Archief Peerke Donders opgenomen in regionale archieven

door Raoul Lith

De archieven van pater Petrus (Peerke) Donders van het Rooms Katholiek Bisdom (RK) Paramaribo zijn officieel opgenomen in het Unesco-Mowlac Register. Het programma ‘Memory of the World’ voor de Latijns Amerikaanse en Caribische regio (Mowlac) heeft als doel het bewaren en het wereldwijd toegankelijk maken van waardevolle archiefstukken en museumcollecties. lees verder…

Meye vraagt regering pater Toon te berispen

door Naomi Hoever

 

Paramaribo – Steve Meye, voorzitter van de Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten zegt dat pater Toon te Dorsthorst op de herdenkingsdienst van 8-december buiten zijn boekje is gegaan. Meye noemt diens uitspraken ongehoord en niet gepast. Hij zegt dat de regering wat moet zeggen over het feit dat een buitenlander een gevestigde kerkgemeenschap komt bespreken. lees verder…

Archief RK Bisdom over Petrus Donders opgenomen in UNESCO-lijst

Vandaag vindt de overhandiging plaats van het certificaat ‘Opname archief Petrus Donders in het UNESCO-MOWLAC Register’ aan de Bisschop van Paramaribo, Karel Choennie. MOWLAC is een toonaangevend programma van de UNESCO, met als doel het bewaren en toegankelijk maken van waardevolle archiefstukken en museumcollecties wereldwijd. Het is één van de initiatieven van de UNESCO voor het beschermen en het bewustwordingsproces van het wereld cultureel erfgoed. lees verder…

Commentaar bij Kresekre Sumani van Ramon Mac-Nack

door Julien Zaalman

Na het lezen van zijn boek was het mij allesbehalve duidelijk wat Ramon Mac-Nack met Kresekre Sumani beoogt. Mijns inziens is het een boek om christenen een indruk te geven van wat winti zou moeten inhouden. Er worden over en weer delen van christelijke geschriften en citaten aangehaald en gelinkt met een aspect van de winti-beleving. In het boek staat de christelijke benadering van God centraal. lees verder…

Eerste Surinaamse bisschop heengegaan

Zondagmiddag om 17.45 uur overleed monseigneur Aloysius Zichem, meldt het Rooms Katholieke bisdom. De monseigneur werd 83 jaar. lees verder…

110 jaar Noorderstadskerk

Vandaag, 12 november 2016, herdenkt de EBG in Suriname het 110-jarig bestaan van de Noorderstadskerk. De wijkgemeente werd dus in 1906, toen aan de noordgrens van Paramaribo met kerk, pastorie en zondagsschool opgericht. De kerk heeft een totale lengte van 25 meter en is 13 meter breed. De spitse vorm van de toren met de kerkbel is heel bijzonder en markant voor het gebouw.

lees verder…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter