blog | werkgroep caraïbische letteren
Categorie: Recht & rechtspraak

De politie, de politie

door Pancho Samson

Het is bekend dat we in Suriname onder zeer precaire en moeilijke omstandigheden leven, maar dat de politie hun tekortkomingen op eerlijke en correcte burgers wil verhalen is toch wel het toppunt! lees verder…

Politie zoekt zwaar geschapen zwerver

door Naomi Hoever

PARAMARIBO – De dakloze man die al enkele dagen de openbare orde in de binnenstad verstoort en mensen in zijn greep heeft door (half) naakt rond te lopen met een gigantisch geslachtsdeel, wordt opgespoord door de politie. De waarnemend regiocommandant van Paramaribo, Prem Jethoe, heeft de surveillancedienst de opdracht gegeven naar hem uit te kijken. lees verder…

Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede en de Stichting 8 December 1982 roepen op tot waakzaamheid

Persverklaring

Na de strafeis van 20 jaar tegen de hoofdverdachte in het 8 decembermoorden strafproces, de heer D.D. Bouterse, hebben deze hoofdverdachte en aan hem politiek en strafrechtelijk gerelateerde personen, alsmede de regering van Suriname, een schaamteloze aanval ingezet op de rechterlijke macht en de Procureur-Generaal in Suriname. Wij noemen hierbij onder meer: lees verder…

Rechter eist 20 jaar cel voor Bouterse

door Walter Lotens

 

Woensdag 28 juni 2017 werd een du jamais-vu dag in Paramaribo. De rechterlijke macht eiste een gevangenisstraf van 20 jaar voor de huidige Surinaamse president Desiré Delano Bouterse voor zijn rol in de decembermoorden van 1982. ‘Nooit, nunca, never zal ik me laten opsluiten’, zei Bouterse al enkele jaren geleden. Het hele land staat op zijn kop. Niet in het minst de grote aanhang van Bouterse. Hoe gaat die strijd tussen rechterlijke en uitvoerende macht aflopen? lees verder…

Partij van Bouterse hekelt de rechterlijke macht

door Harmen Boerboom

Fractievoorzitter André Misiekaba van de Nationale Democratische Partij van president Bouterse heeft fel uitgehaald naar de rechters in het Decembermoordenproces. Die hebben volgens hem ten onrechte de Amnestiewet uit 2012 naast zich neergelegd. lees verder…

Politie begeleidt Maisha Neus bij aanvraag vergunning

Een kleine groep mensen is afgekomen op de oproep van Maisha Neus om aandacht te vragen voor de kindertehuizen, die hun hoofd niet boven water kunnen houden. Op gegeven moment is de politie van de Keizerstraat bij het Vlaggenplein aangekomen. Neus is voorgehouden dat zij een vergunning nodig heeft om te protesteren. Haar is gevraagd om mee te komen naar het politiebureau. Zij heeft hier gehoor aan gegeven. lees verder…

Het ongeschreven opvolgingsrecht bij de bosneger

door Bert Eersteling

Velen beweren of hebben het idee dat het een zeer wanordelijke toestand is in het binnenland, in casu met betrekking tot de opvolging van een dignitaris. Als wij kijken naar de actuele ontwikkelingen rond de opvolging van de overleden graman Belfon Aboikoni, dan lijkt het erop alsof er geen structuur (meer) is in opvolgingsrecht of opvolgingsgewoonte bij de bosneger. lees verder…

Pikin Poika roert zich over grondenrechten

“De wakamans zijn geen inheemsen en geen dorpelingen. Onze voorouders hebben de gronden niet achtergelaten aan wakamans. We gaan niet toelaten dat inheems grondgebied wordt uitgegeven aan derden, niet-inheemsen.” Zo verwoordt kapitein Joan van der Bosch de gevoelens van de gemeenschap van Pikin Poika in het district Wanica. lees verder…

Curaçao is een democratische rechtsstaat

De Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, is van oordeel dat het van groot belang is voor de ontwikkeling van het democratische bestel van Curaçao dat de verkiezingen van 28 april 2017 doorgang vinden. Curaçao is een democratische rechtsstaat waarin de Staatsregeling van Curaçao in acht dient te worden genomen. lees verder…

Persverklaring Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede & Stichting 8 december 1982

De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede en de Stichting 8 december 1982 hebben kennisgenomen van het maatschappelijk initiatief van bisschop Karel Choennie. Dit initiatief richt zich op het garanderen van rust en vrede in de samenleving, indien in het 8 decembermoorden strafproces, de hoofdverdachte, tevens president van de republiek Suriname en overige verdachten, schuldig zou worden bevonden c.q. zou worden veroordeeld tot gevangenisstraf. lees verder…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter