blog | werkgroep caraïbische letteren
Categorie: Mens & maatschappij

Roy Bhikharie: Verkiezingen en nieuwe partijen blijken geen nut te hebben gehad

“Verkiezingen en nieuwe politieke partijen blijken geen nut te hebben gehad. Zij hebben allemaal, direct of indirect, meegewerkt aan het kweken van kuddedieren”. Deze stelling stuurde Roy Bhikharie onlangs mee naar de laatst gehouden KennisKring bijeenkomst. lees verder…

When Brazil was the largest slave market in the world

by Valeria Tovarci

Introduction
In this paper, I would like to focus on the history of slavery in Brazil. I am aware, that this topic was not really covered in the lectures. But the role of slavery in the history of Brazil is one of the darkest chapters of the largest Latin American country. Slavery shaped ownership and the system of power, human relations and religious expression, nation building and Brazilian identity. In short, the entire history and present of the country. For me, these facts turn out to be utterly important to write about.
Before I go into more detail about the history of slavery in Brazil, there are a few more introductory words to the history of Suriname. After having skimmed an overview of the points discussed in the lectures on suriname slavery, I continue with the description of trafficking in Brazil at that time. Subsequently I will show an example that describes the personal experience of an enslaved man in Brazil who wrote down his traumatic experiences. Finally, I mention the importance of the memorial in Rio , as it was a major theme during last year’s Olympic Games. lees verder…

Oratie Rosemarijn Hoefte

Op vrijdag de 16e maart 2018, des namiddags om 16.00 uur, zal de Hooggeleerde Vrouwe dr. R.M.A.L. Hoefte, in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) / Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Geschiedenis van Suriname sinds 1873 in vergelijkend perspectief, haar hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld: Koloniale stuiptrekking: Het experiment Suriname in de jaren 1930 in de Aula der Universiteit van Amsterdam, ingang Singel 411, hoek Spui. lees verder…

De emigratie van Chinezen naar Suriname

door William Man A Hing

Algemeen
Over Chinezen in Suriname is in de literatuur relatief weinig geschreven. In het algemeen is er weinig onderzoek gedaan naar deze bevolkingsgroep. Dat komt met name omdat er weinig mensen zijn die zich hiermee bezighouden en ook weinig middelen beschikbaar zijn voor onderzoek. Bovendien is het onderwerp volgens William Man A Hing ook bijzonder gecompliceerd en veel meer gelaagd dan de meeste mensen op het eerste gezicht denken. De oudere immigranten, die naar Suriname zijn gekomen, zijn voornamelijk afkomstig uit een bepaald deel van China, namelijk uit Zuidoost China (Hakka-Chinezen). Hoewel ze een grote invloed hebben op de maatschappelijke ontwikkeling in Suriname, vormen ze een minderheid. En dat is niet alleen in China en Suriname het geval, maar ook in de andere landen waar ze naar toe zijn geëmigreerd. Suriname was een van de uitzonderingen waar ze meer invloed hadden op het reilen en zeilen, zowel binnen de Chinese als binnen de Surinaamse gemeenschap. Dat maakt de situatie van de Chinezen in Suriname uniek. lees verder…

Lezing Ellen Neslo bij VOS

Op vrijdag 16 februari geeft Ellen Neslo een lezing bij de Vereniging Ons Suriname. Drukke dag want op hetzelfde moment geeft Stephan Sanders ook de vijfde Cola Debrotlezing vijfhonderd meter verderop. Moeilijke keuze. lees verder…

VPG Nieuws Curaçao februari 2018

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao lees verder…

Hoe communiceren stewardessen?

De opleiding Russische en Slavische studies (Pools) van de Universiteit van Amsterdam nodigt u uit voor de lezing:
Vaktalige communicatie. Casus: Communicatie aan boord van het vliegtuig, door dr. Jacek Karpiński, neerlandicus aan de Universiteit van Wrocław. lees verder…

Regering grijpt in op Sint-Eustatius om machtsmisbruik en intimidatie

Nederland grijpt in op Sint-Eustatius. Op het Bovenwindse eiland is sprake van wetteloosheid, financieel wanbeheer, discriminatie, intimidatie, bedreigingen en beledigingen, willekeur en het nastreven van persoonlijke macht, stelt staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer. lees verder…

Cold War & Contemporary Culture Wars

The Modern History Research Group of the University of Amsterdam invites you to attend a talk by Professor Todd Weir (Faculty of Theology and Religious Studies, Groningen) on Wednesday 7 February. Todd’s paper is entitled: “A Prehistory of Post-Truth: What Cold War Debates Over Worldview Teach Us About Contemporary Culture Wars.” lees verder…

Geschutter van een NL-minister

,,Als er op Saba geen tandarts is, kun je voor tandartszorg toch op Sint Maarten terecht.” Jaja…. minister Bruno Bruins (VVD) voor Medische Zorg en Sport heeft kennelijk geen flauw benul van de Caribische delen van het Koninkrijk, zelfs niet van de eilanden waarvoor hij medeverantwoordelijk is. lees verder…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter