blog | werkgroep caraïbische letteren
Categorie: Onderwijs & Wetenschap

Digitaal ontsluiten historische kaarten Cariben

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) start het project Maps in the Crowd – Cariben, waarbij met hulp van het publiek bijna 1100 gedigitaliseerde kaarten van het Caribisch gebied worden ontsloten. lees verder…

“Buurteffecten van allochtonen zijn niet eenduidig”

Heeft de buurtconcentratie van allochtonen negatieve effecten op hun sociale positie? In de Verenigde Staten van Amerika is het antwoord op deze vraag bevestigd. Buurtbewoners worden gesocialiseerd in een buurtcultuur waarin sociale achterstand normaal is. Daardoor worden sociale achterstanden bestendigd. Maar anders dan in de Verenigde Staten bestaat er in Nederland een sociaal zekerheidsstelsel en zijn de buurten qua bevolkingssamenstelling aanzienlijk heterogener. Toch wijst eerder Nederlands onderzoek ook uit dat er buurteffecten bestaan. Hoe is dit te begrijpen? lees verder…

In Medias Res. A Tribute to Mieke Bal

Symposium * Book Launch * Exhibition, organized by ASCA and the Stedelijk Museum Amsterdam at the Stedelijk Museum Amsterdam

It is a great pleasure to invite you to the special symposium ASCA and the Stedelijk Museum Amsterdam are organizing as a tribute to Mieke Bal. This symposium also marks Mieke Bal’s official departure from the University of Amsterdam.

In Medias Res, ‘in the midst of the action’, seems a particularly appropriate way to describe Mieke’s career. Her unstoppable energy, curiosity and creativity drove her across borders between academic disciplines to invent interdisciplinary methodologies, found new academic programs and inspire generations of young scholars. Even after her official retirement, she remains more active than ever, continuing her scholarly work but also having great success as an artist, curator and filmmaker. At the symposium, colleagues from the wide range of fields Mieke has intervened in will highlight the influence of her work. lees verder…

Professor Afrikanistiek Jan Vansina overleden

Merksem / Antwerpen – In het Amerikaanse Madison, hoofdstad van Wisconsin, is woensdag 8 februari de Antwerpse hoogleraar Jan Vansina op 87-jarige leeftijd overleden. Hij was al een tijdje ziek. Vansina had wereldfaam als kenner van de Centraal-Afrikaanse geschiedenis. lees verder…

Universiteiten Suriname en Frans-Guyana een stap verder

Ruim 50 wetenschappers van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Universiteit van Frans-Guyana hebben de vorige week een ontmoeting gehad in St. Laurent du Maroni. Het betrof een eendaagse brainstormsessie over mogelijkheden van gezamenlijke wetenschappelijke projecten. De universiteiten hebben vorig jaar een algemene samenwerkingsovereenkomst gesloten. lees verder…

Wetenschap is niet ‘slechts’ een debat tussen mensen met een dure titel

Over de politieke controlelijst van Duisenberg (VVD)

door Lucas Roorda

Hij had het al aangekondigd op Scienceguide, maar vandaag voegde Pieter Duisenberg van de VVD daad bij het woord en diende een motie in die vraagt om een onderzoek naar de politieke overtuigingen van wetenschappers en mogelijke zelfcensuur. Die motie werd met een krappe meerderheid aangenomen, waarbij de stemmingen vrijwel exact op de links-rechts as verdeeld werden: VVD, PVV, CDA, SGP, DENK, 50PLUS en alle PVV-afsplitsingen stemden voor, PvdA, SP, GroenLinks, D66, CU, PvdD en Groep Monasch allemaal tegen. In een tijd dat wetenschap sowieso onder vuur ligt van de rechterkant is dit natuurlijk een bijzonder pikante en mogelijk schadelijke motie, en minister Bussemaker liet vrijwel direct weten dat ze er niets voor voelt om de motie uit te voeren. lees verder…

Ultiem offer George Maduro voorbeeldig

Over Jan Kragt, schrijver van de strip

Van opleiding is Jan Kragt docent aardrijkskunde en geschiedenis. Hij vindt vooral het normbesef van George Maduro een voorbeeldige karaktertrek. lees verder…

Feitenvrije wetenschap

door Jos Joosten

Hier zien we dus op microniveau de grote vloek van deze tijd.

Marthijn Wouters en Aron Brouwer – de een afgeronde BA- geschiedenis, de andere bezig met de Research Master geschiedenis aan de UvA – publiceerden Willem van Oranje: de opportunistische vader des vaderlands, een baanbrekend bedoeld boek dat nieuw licht zou moeten werpen op Willem van Oranje. René van Stipriaan, historicus en periode-specialist, maakte afgelopen vrijdag in NRC Handelsblad overtuigend gehakt van dit boekje. De basisaanname was oud nieuws en vooral: het wemelde van de feitelijke onjuistheden. lees verder…

A Pioneering Woman of Science Re‑Emerges After 300 Years

by JoAnna Klein

Maria Sibylla Merian, a German-born woman living in the Netherlands, had a successful career as an artist, botanist, naturalist and entomologist. Maria Sibylla Merian, like many European women of the 17th century, stayed busy managing a household and rearing children. But on top of that, Merian, a German-born woman who lived in the Netherlands, also managed a successful career as an artist, botanist, naturalist and entomologist. lees verder…

Pool en Tegenpool: Guillaume Pool, Bukutori en de euro’s

Groot laweit in bibliotheekland. Guillaume Pool die zich jarenlang beijverde om in Flora een volksbibliotheek tot stand te brengen, is uit zijn eigen stichting Bukutori gestapt. De belangrijkste sponsor, Vaco, vermoedt dat er andere belangen gespeeld hebben en trekt zich terug. Hieronder een stuk uit de Ware Tijd, 4 reacties van Guillaume Pool op Facebook, en een reactie van Ed Hogenboom van Vaco met bijbehorende stukken. lees verder…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter