blog | werkgroep caraïbische letteren
Categorie: Geschiedenis

Ellen Neslo: Jan Houthakker en zijn tijdgenoten

Graag nodigen wij u allen uit voor de lezing ‘Jan Houthakker en zijn tijdgenoten’ door Ellen Neslo op zondag 19 februari om 14:30 – 15:30 uur in het Amsterdam Museum. Neslo rondde onlangs haar promotieonderzoek af aan de Universiteit Utrecht, en zal vertellen over haar proefschrift met de titel Een ongekende elite; De opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Suriname 1800-1863, waarin zij een ander beeld schetst van de slavernij in Suriname. lees verder…

Ultiem offer George Maduro voorbeeldig

Over Jan Kragt, schrijver van de strip

Van opleiding is Jan Kragt docent aardrijkskunde en geschiedenis. Hij vindt vooral het normbesef van George Maduro een voorbeeldige karaktertrek. lees verder…

Steun de digitalisering van de slavenregisters

Wie was de moeder van Celestina? Wanneer is Jamba overleden? Hoe is Johannes uit de slavernij ontkomen? Welke rol speelde Abigaël de la Parra als slavenhoudster? U vindt het allemaal terug in de Surinaamse slavenregisters, het meest complete overzicht van alle slaafgemaakten en slavenhouders in Suriname tussen 1830 en 1863. Helaas zijn de slavenregisters voor vrijwel niemand te zien: de boeken zijn alleen te bekijken in het Nationaal Archief Suriname. Slechts een deel is op microfilm in het Nationaal Archief in Den Haag en die is heel moeilijk te doorzoeken. lees verder…

Archeologische Dienst gaat onderzoek verrichten in concessiegebied aan Motkreek

Archeologische Dienst hoopt op vondst van nog complete urnen

De Archeologische Dienst van het Directoraat Cultuur (inisterie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) is van plan om op korte termijn te beginnen met archeologisch onderzoek in het concessiegebied aan de Motkreek waar onlangs menselijke beenderen  en aardewerkfragmenten zijn gevonden. lees verder…

Dossier handelsgeest – de VOC-mentaliteit

De welvarende Hollandse kooplieden uit de Gouden Eeuw spraken tot de verbeelding van latere generaties. Die hebben vaak geprobeerd
hen te evenaren, met wisselend resultaat. Download gratis dit artikel uit Historisch Nieuwsblad. De Nederlandse handelsgeest was innovatief, keihard en kortzichtig. lees verder…

Karel V, de Carolina en Suriname

door William Man A Hing

Voor zover bekend heeft keizer Karel V geen enkele bemoeienis gehad met Suriname. Uit de eertijdse “vaderlandse” geschiedenis is deze Habsburgse vorst voor velen nog bekend als de vader van Filips II. Tegen laatstgenoemde als koning van Spanje zou immers de 80-jarige oorlog een aanvang nemen.  Maar toch is er reden om enige aandacht te besteden aan deze grote Europese vorst. Onder diens bewind hebben
verschillende belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden waarmee wij tot vandaag worden geconfronteerd. Niet in de laatste plaats was daar bijv. de “verovering” van een aantal gebieden in de Nieuwe Wereld vanuit Spanje. lees verder…

Presentatie nieuw boek op Aruba met Ramon Todd Dandaré

Na inicio di e decada di añanan 60 di siglo pasa mi isla natal Aruba a aparece riba mapa di e paisnan exportado di koffie mas importante di mundo… sin cultiva ni cosecha niun pipita di e planta. Mi prome buki E Negoshi di Koffie na Aruba: E ruta Colombia-Aruba-Merca, ta conta e magia comercial aki di exporta for di Aruba, un isla hancra den Lama Caribe, un producto cultiva na 1.200 pa 1.800 meter riba nivel di lama. lees verder…

Feitenvrije wetenschap

door Jos Joosten

Hier zien we dus op microniveau de grote vloek van deze tijd.

Marthijn Wouters en Aron Brouwer – de een afgeronde BA- geschiedenis, de andere bezig met de Research Master geschiedenis aan de UvA – publiceerden Willem van Oranje: de opportunistische vader des vaderlands, een baanbrekend bedoeld boek dat nieuw licht zou moeten werpen op Willem van Oranje. René van Stipriaan, historicus en periode-specialist, maakte afgelopen vrijdag in NRC Handelsblad overtuigend gehakt van dit boekje. De basisaanname was oud nieuws en vooral: het wemelde van de feitelijke onjuistheden. lees verder…

Het Staatstoezicht van 1863-1873 en de vrijgemaakte bruiden

Vrij, maar niet helemaal

door William Man A Hing

Met de Nederlandse Emancipatiewet van 1862 werd per 1 juli 1863 meer dan 30.000 slaven in de Westindische koloniën hun vrijheid in het vooruitzicht gesteld. Maar het levensgeluk van duizenden rechtsobjecten die met een pennenstreek van koning Willem III opnieuw tot natuurlijke personen werden getransformeerd bleek in feite niet meer dan een vergulde pil.  Met de formele in vrijheidstelling werden de vrijgemaakten direct onder “bijzonder” toezicht van de Staat gesteld voor de eerste tien daarop volgende jaren. Onder dit regiem vielen alle mannen en vrouwen tussen de vijftien en zestig jaar. lees verder…

Hoe verder met het project Teruggave Archieven Suriname?

Ter gelegenheid van de viering van de afronding van het project Teruggave Archieven Suriname op 19 januari jl. in het Nationaal Archief in Den Haag hield Peter Meel (Universiteit Leiden) de volgende lezing. lees verder…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter