blog | werkgroep caraïbische letteren
Categorie: Talen

Motivatie bij het lezen van teksten

door Sita Doerga Misier-Patadien

Tekstverwerking blijkt een waar obstakel voor de meeste studenten van de opleiding Nederlands. Toch is dit een belangrijke vaardigheid die de student moet beheersen wil hij / zij onderwijssuccessen boeken. De oorzaken van de onvoldoende beheersing zijn divers en kunnen gezocht worden in externe en interne factoren. Een externe factor is bijvoorbeeld tekstcomplexiteit, motivatie en leesinteresse, terwijl de wijze waarop de student over zichzelf en zijn eigen intelligentie denkt (mindset) een interne factor is. Omdat de externe factoren vaak aangepakt kunnen worden door een docent of door het ministerie van Onderwijs, is het belangrijk na te gaan of de interne factoren ook beïnvloed kunnen worden ten gunste van het leesonderwijs. lees verder…

Pleidooi voor het Surinaams-Nederlands en Taalbeleid

door Wim Berends

Het Surinaams-Nederlands (SN) verdient – net zoals het Sranantongo en de twintig andere talen in Suriname – wettelijk te worden beschermd en een eigen plek te krijgen in al het onderwijs. Dat betoogde Wim Berends, die op 3 november op dat onderwerp afstudeerde als Master of Linguistics aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Vernieuwde visies op het Surinaams-Nederlands en Taalbeleid in het secundair onderwijs was de titel van zijn afstudeerthesis. lees verder…

Englishes

Tentoonstelling door Nicoline van Harskamp over de wereldwijde varianten van het Engels. lees verder…

Papiamentu bij Taalstrijd

Dicteren en Dichten in Papiamentu staat op het programma van Taalstrijd in Rotterdam op 11 november. lees verder…

De Grenzen aan Taal – Uitdagingen and Challenges

Op 29 oktober is er een rondetafelgesprek in Amsterdam over talen in hun verhouding tot het Engels, bij wijze van publieksprogramma in het kader van de Jaarvergadering Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland. lees verder…

De grap van een ‘Arubaanse’ spelling

door Henry Habibe

De Stichting SPLIKA (Den Haag) heeft op 11 september jl. haar 26ste verjaardag gevierd. Het programma was zeer gevarieerd en bestond o.a. uit de uitreiking van de Prijs ‘Danki di Bròns’, een lezing van prof. dr. Eva Martha Eckkrammer over de spelling van het Papiaments en als hoogtepunt het verlenen aan de voorzitter van SPLIKA, de heer Ruben Severina, van de bekende onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. lees verder…

13 november Sranantongo dictee

Historicus Frank Dragtenstein verzorgt op 13 november, de inleiding bij het Sranantongo dictee. lees verder…

Twee Arubaanse lezingen

De Gevolmachtigde Minister van Aruba J.A. (Alfonso) Boekhoudt heeft het genoegen u uit te nodigen voor twee lezingen. lees verder…

Johnson: Do different languages confer different personalities?

by R.L.G. 
Last week, Johnson took a look at some of the advantages of bilingualism. These include better performance at tasks involving “executive function” (which involve the brain’s ability to plan and prioritise), better defence against dementia in old age and—the obvious—the ability to speak a second language. One purported advantage was not mentioned, though. Many multilinguals report different personalities, or even different worldviews, when they speak their different languages. lees verder…

Papegaaientaal

door Kwasi Koorndijk

Iemand toonde zich overtuigd dat ‘hoeveel’ is omeni in het Sranan. Na mijn uitleg was hij er niet meer zo van overtuigd. lees verder…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter