blog | werkgroep caraïbische letteren

Archeologische Dienst gaat onderzoek verrichten in concessiegebied aan Motkreek

Archeologische Dienst hoopt op vondst van nog complete urnen

De Archeologische Dienst van het Directoraat Cultuur (inisterie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) is van plan om op korte termijn te beginnen met archeologisch onderzoek in het concessiegebied aan de Motkreek waar onlangs menselijke beenderen  en aardewerkfragmenten zijn gevonden.

Archeologe Cheryl White bekijkt de gevonden schedelfragmenten te Motkreek. Foto directoraat Cultuur

 

Irene Meulenberg van dit dienstonderdeel heeft met Stephen Fokké van de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname en Cheryl White van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, het gebied intussen verkend. Uit het onderzoek is gebleken, dat de afgravingen hebben plaatsgevonden precies boven op een urnenveld/grafveld. De Archeologische Dienst vermoedt dat het urnenveld groter is dan wat nu verstoord is en dat mogelijk nog complete urnen worden gevonden.

De dienst vindt het noodzakelijk, dat alle activiteiten op de concessie stop worden gezet waarna het van belang is om het gebied te beschermen, zodat beschadiging en/of ontvreemding van vondsten van welke aard dan ook, wordt voorkomen. Op de oude inheemse begraafplaats zijn de lichamen of beenderen van de overledenen bijgezet in aardewerk kruiken en vervolgens begraven.

Door de graafwerkzaamheden is het grafveld verstoord, waardoor artefacten en menselijke resten zijn beschadigd. Er ligt veel materiaal aan het oppervlak waardoor het aan weer en wind wordt bloot gesteld. Het is van belang om de informatie op een wetenschappelijke manier te documenteren en te registreren, zodat dit kan worden toegevoegd aan de geschiedenis van Suriname.

Archeologische vindplaatsen kunnen worden verklaard tot Archeologisch Monument op basis van de Monumentenwet uit 2002, zegt de dienst.

De Stuurgroep Archeologie van het Directoraat Cultuur heeft reeds het kaderbeleid ontwikkeld evenals een vergunningenstelsel voor het verrichten van onderzoek en het doen van opgravingen. Het kaderbeleid en het vergunningstelsel zijn vorig jaar aangeboden aan minister Robert Peneux, die verantwoordelijk is voor het cultuurbeleid.

De Archeologische Dienst noemt het ongewenst voorval nabij de Motkreek slechts een van de vele concrete gevallen waarbij door gebrek aan wet -en regelgeving, samenhangend beleid en gebrek aan een historisch besef, historische vindplaatsen worden vernietigd. De stuurgroep hoopt dat de puinhopen van menselijke resten die zijn gemaakt, aanleiding zullen zijn om het vergunningsstelsel zo spoedig mogelijk in te voeren.

[uit De Surinaamse Krant & Starnieuws,  zaterdag 4 februari 2017]

on 04.02.2017 at 19:25
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter