blog | werkgroep caraïbische letteren

Achterstand in plaatsen straatnaamborden

De afdeling Straatnaamborden van het Centraal Bureau voor Burgerzaken is dagelijks in het veld om haar werkzaamheden uit te voeren. Echter is het werk in omvang enorm toegenomen in de afgelopen jaren, zegt minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken (Biza).

Foto © Michiel van Kempen

 

Het DNA- lid Andre Misiekaba heeft concreet naar de stand van zaken met betrekking tot het inlopen van de achterstand bij het plaatsen van straatnaamborden gevraagd. De verkiezingen zijn niet meer ver meer en aan aantal straten zijn nog niet voorzien van straatnaamborden. Leilis zegt dat de achterstand het gevolg is van de oplevering van de diverse huizenbouwprojecten van zowel de overheid als particulieren. Hij doelde hierbij op de vele verkavelingsprojecten. Er is een nauwe samenwerking tussen de Commissie Straatnaamgeving, de afdeling Straatnaamgeving en huizennummering van Biza en de verschillende districtscommissarissen. Het bedoeling van deze samenwerking is om de achterstand zou snel mogelijk in te lopen.

Zeelandiaweg

Achterstand of voorstand? Foto © Klaas de Groot

Er zijn ook 2 projecten voorbereid die aan de Raad van Ministers aangeboden zullen worden. Een betreft de aanschaf van het benodigde materiaal, zoals hout, verf en huizennummer. Het ander project heeft betrekking op het aantrekken van arbeidscontractanten. Het aantrekken van arbeidscontractanten in dit verband is volgens de minister een grote noodzaak, meer nog met het oog op de komende verkiezingen. Dit aspect heeft reeds de volle aandacht van de vicepresident. (Edunet) [van GFC Nieuws, 24 mei 2014]

on 25.05.2014 at 13:08
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter